Steinvender

148. Arenaria interpres (Ruddy Turnstone)

Mellomstor, satt vader med særpreget kileformet spisst nebb, oransje bein og svart og hvitspraglet vingemønster. Adult sommer har en del livlig rødbrungult på skulder og vingedekkere.

Kvassheim fyr, Jæren
Juvenil Steinvender, alt juvenil Fjæreplyt

Linerle

268. Motacilla alba (White Wagtail)

Sommergjest i Norge april – oktober. Overvintrer først og fremst i midtøsten og NØ Afrika. Slank og grasiøs med lang smal svart og hvit stjert som den hele tiden vipper med.

Juvenil Asmaløy, Hvaler

Toppdykker

66. Podiceps cristatus (Great Crested Grebe)

Den største og mest velkjente dykkeren i Europa. Hodetoppene nedfelt når fuglen er på vakt men reises, spres ut og ristes under parringsleken. Juvenil mørke striper i hodet så og si borte på senhøsten.

Gamlebyen Fredrikstad

Kaie

364. Corvus monedula (Western Jackdaw)

På avstand helt mørk På nærere hold imidlertid mørkegrå. Paret holder følge livet ut og sees nesten alltid sammen. Sitter ofte tett i hop. Samles om høsten i store svermer for kollektiv overnatting i utvalgte skogholt eller byparker.

Gamlebyen Fredrikstad

Hvitkinngås

20. Branta leucopsis (Barnacle Goose)

Mellomstor ganske kompakt med kraftig temmelig kort hals avrundet hode og svart nebb. Hals og bryst svarte størstedelen av hodet hvitaktig. Trekkfugl. Svalbardbestanden følger norskekysten til og fra Skottland/NV England. (april – mai og sept-okt.)

Asmaløy Hvaler

Stær

370. Sturnus vulgaris (Common Starling)

Asmaløy Hvaler

Gult nebb og gulhvite prikker i drakten. Samles etter hekkingen i flokker. Trekker juli oktober til nordsjølandene