Stokkand

24. Anas Platyrhynchos (Mallard)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Stor kraftig and. Hode og nebb stort, stjert kort.

Sothøne

126. Fulica Atra (Eurasian Coot)

16.01.21 Gamlebyen Fredrikstad

Hekker i sjøer og grunne viker med frodig vegetasjon, men også åpne vannspeil. Hardfør, mange overvintrer. Forskjell fra Knoppsothøne: Spiss svart kileforan øyet.

Sadelnebbstork

Ephippiorhynchus senegalensis (Saddel-billed Stork)

24. juli 2019 Sør Afrika Kruger National Park

Goliathegre

410. Ardea Goliath (Goliath Heron)

26. Juli 2019 Sør Afrika Kruger National Park

Hekker i tropisk Afrika og Øst Irak. Meget stor, lik gråhegre.

Skjære (Juvenil)

360. Pica Pica (Common Magpie)

17. Juli 2020 Rød Asmaløy

Vanlig hekkefugl. Flokker på 5-25 fugler.

Spettmeis

348. Sitta Europaea (Eurasian Nuthatch)

4. August 2020 Rød Asmaløy

Hekker i løv og blandingsskog. Føde: Innsekter frø og nøtter. Opptrer ofte i «Rambo»-stil på fuglebrettet.

Rødstrupe

276. Erithacus Rubecula (European Robin)

16.August 2020 Rød Asmaløy

Trekkfugl o Nord Europa. Vaktsom men ikke sky. Føde Innsekter, Snegler, Meitemark. Reir i hulrom i stubbe, rotvelt, kløft.

Avosett

134. Recurvirosta Avosetta (Pied Avocet)

24.07.2019 Sør Afrika Kruger National Park

Trekkfugl i nord og øst, overvintrer ved Middelhavet og i Afrika.

Fiskemåke

182. Larus Canus (Common Gull)

Hekker kolonivis eller i spredte par langs kyster. Trekkfugl i Nord. Reir på bakken nær vann, gjerne høyt beliggende på en klippe, havnepåle, men også i trær, på hustak o.l.